Zakres Usług

I. Prawo Kanoniczne ADWOKAT KOŚCIELNY


Sprawy karne, sporne, małżeńskie w szczególności:

  • Stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa (potocznie rozwód kościelny)
  • Dyspensa super rato od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego
  • wszelkie inne z zakresu prawa kanonicznego


Istnieje możliwość reprezentowania przez adwokata strony procesowej podczas całego
procesu przed Sądem Kościelnym, ewentualnie istnieje możliwość wspierania w
poszczególnych czynnościach procesowych np. wybór właściwego Trybunału (Sądu),
pisanie pojedynczych pism procesowych np. skarga powodowa (prośba), apelacja do
wyższej instancji.


II. Prawo Polskie m.in.

  • Rodzinne – w szczególności: pomoc przy procesach dotyczących: rozwodów,  separacji, alimentów, ustanowienia ojcostwa, ustalenie opieki nad dziećmi, ustalenie,władzy rodzicielskiej, podział majątku i inne.
  • Spadkowe – w szczególności pomoc przy: sporządzaniu testamentów, w procesach spadkowych i inne.
  • Prawo Stowarzyszeń i Fundacji w szczególności pomoc przy sporządzeniu Statutu, uchwał z zebrań zarządu organizacji, sprawozdań i inne.
  • Prawo Pracy
  • Zakładanie spółek oraz działalności gospodarczej.


III. Psycholog, psychoterapeuta, terapia pedagogiczna:
Możliwość uzyskania wsparcia od doświadczonego psychologa – psychoterapeuty.
Istnieje możliwość pojedynczych spotkań bądź prowadzenie terapii w szczególności:
terapie małżeńskie (wspieranie związku), terapie porozwodowe, terapie
uzależnieniowe, terapie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, leczenie nerwic,
natręctw i inne zaburzenia