Zespół

dr Rafał Marek Wójcicki
  • magister prawa kanonicznego specjalność kanoniczno – cywilna UKSW
  • magister prawa Uniwersytet SWPS
  • doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo kanoniczne UKSW
  • sekretarz – Skarbnik Adwokatów Kościelnych
  • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  • autor kilkunastu publikacji z zakresu Prawa Kanonicznego i Prawa Polskiego.

Adwokat Kościelny posiadający nominację:

Kard. dr Kazimierza Nycza – zezwalająca na reprezentowanie stron przed Sądem

Metropolitalnym Warszawskim. Obejmuje wiernych Archidiecezji Warszawskiej,
diecezji Warszawsko – Praskiej, Ordynariatu Polowego oraz wiernych obrządków
wschodnich, których ordynariuszem jest Arcybiskup Warszawski.  

 

`

Bp dr Grzegorza Kaszak – zezwalająca na reprezentowanie stron przed SądemBiskupim diecezji Sosnowieckiej, obejmującym wiernych tejże diecezji.

Bp Jerzego Mazura – zezwalająca na reprezentowanie stron przed Sądem Biskupim
diecezji Ełckiej, obejmującym wiernych tejże diecezji.

Ponadto w Sądach Kościelnych pozostałych diecezji dr Rafał Wójcicki występuje po
uzyskaniu pojedynczej zgody danego Biskupa tzw. zgoda ad casum.

Współpracujący:
Waldemar Fliśiński – doświadczony Prawnik
Hanna Wójcicka doświadczony Psychoterapeuta, Terapia Pedagogiczna
Beata Borkowska Jerzak doświadczony Psycholog – Psychoterapeuta